H. Osterkamp, Eschweiler Dampfkessel-Fabrik

Allgemeines

FirmennameH. Osterkamp, Eschweiler Dampfkessel-Fabrik
OrtssitzEschweiler (Rhld.)
Art des UnternehmensDampfkessel-Fabrik
Quellenangaben[Adreßbuch Elektr.-Branche (1892) 152]
Produkte

Produkt ab Bem. bis Bem. Kommentar
Dampfkessel 1892 [Adreßb. Elektr.-Branche (1892) 152] 1892 [Adreßb. Elektr.-Branche (1892) 152]